Đồng hồ chống nước 3atm là gì ? 

Đồng hồ chống nước 3atm là gì ? Đồng hồ chống nước 3atm là gì ? vì sao trên đồng hồ đeo tay thường ghi water resist, wr30m, wr50m, wr100m, wr200m… bạn đọc bài bên dưới sẽ hiểu vì sao.